Renne w Muzeum

Otwarcie wystawy uczniów Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

W pięknej przestrzeni galerii sztuki w Hotelu Kolegiackim w Poznaniu w dniu 14 czerwca 2022 r otwarto wystawę uczniów Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu pt. Sgraffito, al-fresco, sztukateria. Organizatorem wydarzenia był pan Ludomir Galdowski, nauczyciel szkoły, pod którego czujnym, artystycznym spojrzeniem, młodzież kształci się w zawodzie technika renowacji elementów architektury. Wernisaż wystawy uświetniła obecność pana Zbigniewa Talagi Wicekuratora Oświaty, w przeszłości dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa nr 1, jak i obecność aktualnego dyrektora – pana Krzysztofa Kubiaka.

Organizator wystawy pan Ludomir Galdowski w zaangażowany sposób wtajemniczał zaproszonych gości i młodzież w tajemnice technik dekoracyjnych malarstwa ściennego i z dumą opowiadał o sukcesach uczniów.

Wystawę przygotowaną przez szkołę można uznać za istotny projekt dydaktyczny wpływający na kształtowanie wrażliwości estetycznej przez uczniów w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej.