Mój kontakt ze sztuką

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Prosimy o poświęcenie kilku minut
na wypełnienie poniższej ankiety.

1 / 21

Miejsce zamieszkania

2 / 21

Płeć

3 / 21

Województwo

4 / 21

Wiek

5 / 21

Moje miejsca kontaktu ze sztuką

6 / 21

W jakiej ww. formie kontaktu ze sztuką chętnie wzięłaby Pani/Pan udział?

7 / 21

Sztukę cenię najbardziej za:

8 / 21

Mój kontakt ze sztuką jest utrudniony przez:

9 / 21

Który z rodzajów sztuki pięknych uważa Pani/Pan za najciekawszą:

10 / 21

Wykształcenie:

11 / 21

Kontakt ze sztuką - ekspozycja stała w muzeum

12 / 21

Kontakt ze sztuką - wystawa czasowa w muzeum

13 / 21

Kontakt ze sztuką - spotkania z artystą (wernisaż, występ)

14 / 21

Kontakt ze sztuką - internet; blogi o sztuce, profile o sztuce

15 / 21

Kontakt ze sztuką - filmy o sztuce

16 / 21

Kontakt ze sztuką - przestrzeń publiczną, sztuka uliczna

17 / 21

Kontakt ze sztuką - książki o sztuce

18 / 21

Kontakt ze sztuką - czasopisma o sztuce

19 / 21

Kontakt ze sztuką - udział w warsztatach plastycznych

20 / 21

Kontakt ze sztuką - udział w wykładach o sztuce

21 / 21

Kontakt ze sztuką - projekt np. edukacyjny